onderwerp:

kenmerk:

ons nummer:

datum:

Fubar Day

A009

AFB-002-HA-2

26-08-1983

The F-Day

Op 26 september 1983 heeft de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR) geantwoord met een totale nucleaire aanval. Waarom en waarop ze antwoorden is onbekend, aangezien bijna de hele wereldbevolking is weggevaagd door de meer dan drieduizend nucleaire explosies. De VS en vele andere landen die de mogelijkheid hadden om te reageren voordat ze geraakt werden, hebben het meeste zo niet alles van wat ze hadden aan wapensystemen waarschijnlijk afgevuurd. Veel aanvallen gaan niet eens richting de USSR, maar raken veelal buitenlands militaire bases en bevolkingscentrums.

26 September 1983