onderwerp:

kenmerk:

datum:

Blokken en hun Blokhoofden.

0002-AFB-WIBD

26-08-1983

Militair:

Je doelt op het uitbeelden van militair in dienst bij de krijgsmacht van Black Delta. Hierbij volg je nauw de structuur en opdrachten van het Militair Blok Hoofd.

Civiel:

Je doelt op het zijn van een nuttig onderdeel van de nieuwe samenleving. Nadat de voormalige samenleving volledig is verwoest, staan jullie aan de voet van het voortbestaan van de wereld bevolking en haar maatschapij. Je beeld het bestaan als mens uit in een kamp te midden van een verwoeste en overgroeide wereld.


Waarom verdelen wij Black Delta?

Omdat het uitdragen van een Militair rollenspel een heel andere organisatie structuur nodig heeft, is het nodig om een aparte leiding hiervoor in te zetten. Het zal onder geen beding de scheiding worden tussen de sociale groepsvorming, omdat het alleen gaat over hoe je wordt aangestuurd binnen de groep.


Blokhoofden:

Militair: F. V. DREGT

Civiel: J. V. DER VELDEN